Mika Patrakka


markkinoinnista, muotoilusta ja liiketoiminnasta - asiakaskokemukseen

Inbound & Outboundista viis

Markkinoinnissa ja myynnissä kaiken keskiössä on oltava ihminen ja heidän palveleminen. Siihen tehtävään mitä hänelle on uskottu tai mihin hän pyrkii. Liiketoiminnan tavoitteet ja tarkoitus määrittelee tekemisen suunnan. Teknologian ja datan hyödyntäminen parantaa kohtaamisia ja mahdollistaa ihmisten palvelemisen paremmin. Edellyttää tietenkin, että tekijöillä on asiakasymmärrystä (dataa) ja tekemisen filosofia kulminoituu asiakkaisiin ja arvontuottoon ymmärryksen avulla. Prosessit ja organisaatiomallit kannattaa luoda … Read More


Arvontuotto syntyy liiketoiminnan ekosysteemeissä

Liiketoiminnan ekosysteemi ajatus ei ole uusi. Liiketoiminnan ekosysteemi ajatuksen alullepanijana voidaan pitää James F. Moorea, 1993. Tällä digitaalisen transformaation vuosituhannella liiketoiminnan ekosysteemit ja uudet arvontuottomallit ovat mahdollista tehdä entistä paremmin ja toimivammaksi. Kysymys on tahdosta kiinni. Liiketoimintaekosysteemi on James F. Mooren vuonna 1993 lanseeraama käsite. Mooren mukaan yrityksiä ei tulisi nähdä osana tiettyä toimialaa, vaan osana ekosysteemiä, jossa eri alojen … Read More


Muutoksessa mukana – Asiakkaan ja liiketoiminnan eduksi

Muun muassa markkinointi- ja myyntijohtajilla sekä liiketoimintajohtajilla on työpöydällään muutosroadmap ja strategisten painopistealueiden määrittely. Tänään ja pitkälle tulevaisuuteen on polku hyvin selkeä. Tekemistä ja työkaluja polulla kulkemiseen on pilvinpimein ja ihmiset ovat kytkeytyneet verkkoon runsain määrin ja vieläpä monine laitteineen. Ihmiset luovuttavat vapaaehtoisesti itsestään tietoa, jotta saavat tarvitsemaansa informaatiota ja inspiraatiota erilaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Ostokäyttäytymisemme, vaatimuksemme ja liiketoimintaympäristöt ovat … Read More


Asiakaskokemus on strateginen valinta

Kaikkien huulilla on nykyään sanat asiakas ja kokemus. Liiketoiminnan jatkumon takaaja (asiakas) sekä heidän subjektiiviset kokemukset, jotka voivat olla emotionaalisia, fyysisiä tai rationaalisia. Kokemus itsessään on tieto tai taito, joita ei olla hankittu teorian avulla, vaan kokemukseen liittyy aina jokin vuorovaikutus olemassaolevaan todellisuuteen. Suomalaisessa yritys- ja tai organisaatiomaailmassa ollaan tekemässä suurta harppausta, jonka tavoitteena on saada enemmän kauppaa ja uskollisia … Read More


Liiketoimintaa ja brändiäsi ohjaa tarkoitus

Miksi? Miksi kysymys on liiketominnassa kaikkein tärkein kysymys, koska vastaamalla kysymykseen miksi teemme sitä mitä teemme, ohjaa kaikkea tekemistä. Mihin ihmiset organisaatioissa sitoututuvat ja tietävät miksi tätä työtä tehdään. Esimerkki kysymys: millainen missio sinua motivoi kaikkein eniten? Esimerkki: tehtävämme on kasvaa 10% joka vuosi, vai tehtävämme on pitää ihmiset terveinä? Itseäni ainakin motivoisi tuo jälkimmäinen, koska siinä on syvyyttä ja … Read More


Liiketoimintajohdettu sisältöstrategia

Sisältöstrategian merkitys ja tarkoitus on ohjata yrityksen markkinointia ja brändiä kulkeutumaan asiakkaiden ja sidosryhmien mieleen ja saada ne toimimaan halutulla tavalla. Tuoda lisää rahaa sekä jakaa ja kertoa eteenpäin hyviä kokemuksia ja sisältöjä. Oleellista tässä kaikessa on silti asiakaslähtöisyys. Ennen sisältöstrategian tekemistä on tunnistettava vahva identiteetti, joka pohjautuu liiketoiminnan tarkoitukseen, brändin ytimeen sekä liiketoimintamalliin. Miten sisältöstrategiaa kannattaa lähteä luomaan yrityksellesi? … Read More


Maailma ympärillä kuitenkin muuttuu

Merkittävä muutos, joka teollistumisen aikakauden jälkeen on alkanut,  kuvataan digitaalisena transformaationa. Digitaalinen transformaatio, DTF eli ”syvä muutos”, on otettava tosissaan, koska digitalisaatio mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn ylläpidon. DTF koskee kaikkea liiketoiminnan osa-alueita ja vain osa-alueet yhdessä pystyvät muodostamaan suunnan muutoksen ja edellytykset kasvulle ja kilpailukyvylle. Disruptiiviset eli ns. markkinahäiriöitä aikaansaavat uudet liiketoimintamallit haastavat rakenteita, normeja sekä yrityksiä kokoon tai ikään … Read More


Muotoile liiketoimintasi uudelleen

Vaikka palvelumuotoilu liitetään nimensä mukaisesti palveluiden suunnittelemiseksi  on se parhaimillaan kuitenkin liiketoiminnan muotoilussa. Palvelumuotoilijana lähestyn  tavoitteeseen asiakkaasta eli ihmisestä käsin. Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen rakentamista siten että liiketoimintamallin palaset suunnitellaan ohjaamaan resurssit saumattoman asiakas- ja palvelukokemuksen tuottamiseen. Prosessin aikana käydään asiakkaan näkökulmasta koko liiketoiminnan systeemi läpi ja miten asiakas tulisi parhaiten palvelluksi. Liiketoiminnan tavoitteet ja tapatoimia muotoillaan asiakkaan ympärille. Liiketoiminnan tarkoitus … Read More


Digitalisoi liiketoiminta, funktio kerrallaan

Oletko miettinyt sitä kuinka irrallaan liiketoiminnan funktiot saattavat olla toisistaan? Oletko koskaan laskenut kuinka paljon kaikesta toiminnasta joita yrityksessäsi tehdään menee muualle kuin ns. tuottavaan työhön? Tuntuuko siltä että tekeminen on itseasiassa sitä mitä jokainen yksilö omista lähtökohdistaan kokee tärkeäksi? Soiko orkesterisi hyvin yhteen tuottaen asiakkaille arvokkaan kokemuksen. Toivottavasti toimintaasi ohjaa jokin yhteinen tarkoitus ja visio? Digitalisoiminen ei ratkaise ongelmia … Read More


Muotoiletko tuotettasi vai asiakaskokemusta?

Oletko huomannut jonkin puuttuvan palasen maailmasta, jossa elämme ja mielestänne siitä voisi olla joillekin hyötyä? Puhkutte täyttä intoa ja tarmoa kun kehitätte uutta teknologiasovellusta. Kaikki panos annetaan silloin tuotteen teknologiakehitykseen ja siihen liittyvien arkisten byrokratioiden vaatimusten hoitamiseen? Ei kuitenkaan saa väheksyä yhtään tätä intoa täynnä olevaa tekemistä, sillä suurenmoisten Apple tuotteiden syntyfilosofiakin perustui ja perustuu edelleen suurenmoisuuteen, missä kompromissejä ei … Read More