Mika Patrakka


markkinoinnista, muotoilusta ja liiketoiminnasta - asiakaskokemukseen

Inbound & Outboundista viis

Markkinoinnissa ja myynnissä kaiken keskiössä on oltava ihminen ja heidän palveleminen. Siihen tehtävään mitä hänelle on uskottu tai mihin hän pyrkii. Liiketoiminnan tavoitteet ja tarkoitus määrittelee tekemisen suunnan. Teknologian ja datan hyödyntäminen parantaa kohtaamisia ja mahdollistaa ihmisten palvelemisen paremmin. Edellyttää tietenkin, että tekijöillä on asiakasymmärrystä (dataa) ja tekemisen filosofia kulminoituu asiakkaisiin ja arvontuottoon ymmärryksen avulla. Prosessit ja organisaatiomallit kannattaa luoda … Read More


Muutoksessa mukana – Asiakkaan ja liiketoiminnan eduksi

Muun muassa markkinointi- ja myyntijohtajilla sekä liiketoimintajohtajilla on työpöydällään muutosroadmap ja strategisten painopistealueiden määrittely. Tänään ja pitkälle tulevaisuuteen on polku hyvin selkeä. Tekemistä ja työkaluja polulla kulkemiseen on pilvinpimein ja ihmiset ovat kytkeytyneet verkkoon runsain määrin ja vieläpä monine laitteineen. Ihmiset luovuttavat vapaaehtoisesti itsestään tietoa, jotta saavat tarvitsemaansa informaatiota ja inspiraatiota erilaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Ostokäyttäytymisemme, vaatimuksemme ja liiketoimintaympäristöt ovat … Read More


Asiakaskokemus on strateginen valinta

Kaikkien huulilla on nykyään sanat asiakas ja kokemus. Liiketoiminnan jatkumon takaaja (asiakas) sekä heidän subjektiiviset kokemukset, jotka voivat olla emotionaalisia, fyysisiä tai rationaalisia. Kokemus itsessään on tieto tai taito, joita ei olla hankittu teorian avulla, vaan kokemukseen liittyy aina jokin vuorovaikutus olemassaolevaan todellisuuteen. Suomalaisessa yritys- ja tai organisaatiomaailmassa ollaan tekemässä suurta harppausta, jonka tavoitteena on saada enemmän kauppaa ja uskollisia … Read More


Muotoile liiketoimintasi uudelleen

Vaikka palvelumuotoilu liitetään nimensä mukaisesti palveluiden suunnittelemiseksi  on se parhaimillaan kuitenkin liiketoiminnan muotoilussa. Palvelumuotoilijana lähestyn  tavoitteeseen asiakkaasta eli ihmisestä käsin. Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen rakentamista siten että liiketoimintamallin palaset suunnitellaan ohjaamaan resurssit saumattoman asiakas- ja palvelukokemuksen tuottamiseen. Prosessin aikana käydään asiakkaan näkökulmasta koko liiketoiminnan systeemi läpi ja miten asiakas tulisi parhaiten palvelluksi. Liiketoiminnan tavoitteet ja tapatoimia muotoillaan asiakkaan ympärille. Liiketoiminnan tarkoitus … Read More


Saumaton asiakaskokemus

Asiakaskokemus pitää suunnitella saumattomaksi ja tehdä sitä vielä ketterästi Saumaton asiakaskokekemus täytyy suunnitella palveluun osallistuvien tahojen näkökulmasta jossa asiakas tai käyttäjä on kaiken lähtökohta. Saumaton asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja käyttäjien arjessa elämisen ja tavan toimija sekä tarpeiden ymmärtämisestä ja niihin reagoimisesta. Millaisen asiakaskokemuksen haluat asiakkaillesi tai käyttäjille luoda? Tarvitset tavoitetilan luomisen ja oman toiminnan tarkastelua käyttäjien tai asiakkaan näkökulmasta käsin. … Read More


Kuinka luoda kilpailuetua

”Ei elämää ilman maksavia asiakkaita” ”Asiakas on aina oikeassa” ”olemme asiakkaita varten” ”asiakas tuo leivän pöytään” ”Maailma muuttuu kovaa vauhtia” ”ei voi piiloutua enää mihinkään” Ja niin edelleen.   Elätkö asiakkaista Kaikki alkaa ymmärryksen hankkimisesta ja aidosta kiinnostuksesta ihmisestä ja heidän toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tiedostamalla ja löytämällä tarpeita ja ongelmia voidaan tuottaa merkityksiä jotka saa asiakkaat ja sidosryhmät haluamaan enemmän … Read More