Mika Patrakka


markkinoinnista, muotoilusta ja liiketoiminnasta - asiakaskokemukseen

Inbound & Outboundista viis

Markkinoinnissa ja myynnissä kaiken keskiössä on oltava ihminen ja heidän palveleminen. Siihen tehtävään mitä hänelle on uskottu tai mihin hän pyrkii. Liiketoiminnan tavoitteet ja tarkoitus määrittelee tekemisen suunnan. Teknologian ja datan hyödyntäminen parantaa kohtaamisia ja mahdollistaa ihmisten palvelemisen paremmin. Edellyttää tietenkin, että tekijöillä on asiakasymmärrystä (dataa) ja tekemisen filosofia kulminoituu asiakkaisiin ja arvontuottoon ymmärryksen avulla. Prosessit ja organisaatiomallit kannattaa luoda … Read More


Muutoksessa mukana – Asiakkaan ja liiketoiminnan eduksi

Muun muassa markkinointi- ja myyntijohtajilla sekä liiketoimintajohtajilla on työpöydällään muutosroadmap ja strategisten painopistealueiden määrittely. Tänään ja pitkälle tulevaisuuteen on polku hyvin selkeä. Tekemistä ja työkaluja polulla kulkemiseen on pilvinpimein ja ihmiset ovat kytkeytyneet verkkoon runsain määrin ja vieläpä monine laitteineen. Ihmiset luovuttavat vapaaehtoisesti itsestään tietoa, jotta saavat tarvitsemaansa informaatiota ja inspiraatiota erilaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Ostokäyttäytymisemme, vaatimuksemme ja liiketoimintaympäristöt ovat … Read More


Maailma ympärillä kuitenkin muuttuu

Merkittävä muutos, joka teollistumisen aikakauden jälkeen on alkanut,  kuvataan digitaalisena transformaationa. Digitaalinen transformaatio, DTF eli ”syvä muutos”, on otettava tosissaan, koska digitalisaatio mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn ylläpidon. DTF koskee kaikkea liiketoiminnan osa-alueita ja vain osa-alueet yhdessä pystyvät muodostamaan suunnan muutoksen ja edellytykset kasvulle ja kilpailukyvylle. Disruptiiviset eli ns. markkinahäiriöitä aikaansaavat uudet liiketoimintamallit haastavat rakenteita, normeja sekä yrityksiä kokoon tai ikään … Read More


Digitalisoi liiketoiminta, funktio kerrallaan

Oletko miettinyt sitä kuinka irrallaan liiketoiminnan funktiot saattavat olla toisistaan? Oletko koskaan laskenut kuinka paljon kaikesta toiminnasta joita yrityksessäsi tehdään menee muualle kuin ns. tuottavaan työhön? Tuntuuko siltä että tekeminen on itseasiassa sitä mitä jokainen yksilö omista lähtökohdistaan kokee tärkeäksi? Soiko orkesterisi hyvin yhteen tuottaen asiakkaille arvokkaan kokemuksen. Toivottavasti toimintaasi ohjaa jokin yhteinen tarkoitus ja visio? Digitalisoiminen ei ratkaise ongelmia … Read More