Mika Patrakka


markkinoinnista, muotoilusta ja liiketoiminnasta - asiakaskokemukseen

Inbound & Outboundista viis

Markkinoinnissa ja myynnissä kaiken keskiössä on oltava ihminen ja heidän palveleminen. Siihen tehtävään mitä hänelle on uskottu tai mihin hän pyrkii. Liiketoiminnan tavoitteet ja tarkoitus määrittelee tekemisen suunnan. Teknologian ja datan hyödyntäminen parantaa kohtaamisia ja mahdollistaa ihmisten palvelemisen paremmin. Edellyttää tietenkin, että tekijöillä on asiakasymmärrystä (dataa) ja tekemisen filosofia kulminoituu asiakkaisiin ja arvontuottoon ymmärryksen avulla. Prosessit ja organisaatiomallit kannattaa luoda … Read More


Liiketoimintaa ja brändiäsi ohjaa tarkoitus

Miksi? Miksi kysymys on liiketominnassa kaikkein tärkein kysymys, koska vastaamalla kysymykseen miksi teemme sitä mitä teemme, ohjaa kaikkea tekemistä. Mihin ihmiset organisaatioissa sitoututuvat ja tietävät miksi tätä työtä tehdään. Esimerkki kysymys: millainen missio sinua motivoi kaikkein eniten? Esimerkki: tehtävämme on kasvaa 10% joka vuosi, vai tehtävämme on pitää ihmiset terveinä? Itseäni ainakin motivoisi tuo jälkimmäinen, koska siinä on syvyyttä ja … Read More


Liiketoimintajohdettu sisältöstrategia

Sisältöstrategian merkitys ja tarkoitus on ohjata yrityksen markkinointia ja brändiä kulkeutumaan asiakkaiden ja sidosryhmien mieleen ja saada ne toimimaan halutulla tavalla. Tuoda lisää rahaa sekä jakaa ja kertoa eteenpäin hyviä kokemuksia ja sisältöjä. Oleellista tässä kaikessa on silti asiakaslähtöisyys. Ennen sisältöstrategian tekemistä on tunnistettava vahva identiteetti, joka pohjautuu liiketoiminnan tarkoitukseen, brändin ytimeen sekä liiketoimintamalliin. Miten sisältöstrategiaa kannattaa lähteä luomaan yrityksellesi? … Read More


Kuinka luoda kilpailuetua

”Ei elämää ilman maksavia asiakkaita” ”Asiakas on aina oikeassa” ”olemme asiakkaita varten” ”asiakas tuo leivän pöytään” ”Maailma muuttuu kovaa vauhtia” ”ei voi piiloutua enää mihinkään” Ja niin edelleen.   Elätkö asiakkaista Kaikki alkaa ymmärryksen hankkimisesta ja aidosta kiinnostuksesta ihmisestä ja heidän toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tiedostamalla ja löytämällä tarpeita ja ongelmia voidaan tuottaa merkityksiä jotka saa asiakkaat ja sidosryhmät haluamaan enemmän … Read More


Johtamisen polulla – unelmat ohjaavat

Viimepäivien aikana olen saanut ajatuksiini vaikuttavia kokemuksia johtamisesta, markkinoinnista ja asiakaslähtöisen toiminnan merkityksistä. Tänään sunnuntaina 17.5.2015 oli oivallusten päivä, joka sai minut ymmärtämään paremmin omia ajatuksiani ja pohjan jatkaa entistä määrätietoisemmin itsensä kehittämistä. Jokainen ihminen on viimekädessä oman onnensa seppä, vaikka emme mitenkään voi ennalta kaikkea tietää tai vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Tarvitaan luottamusta. Oman onnensa seppänä toiminen on valintojen tekemistä … Read More