Digitalisoi liiketoiminta, funktio kerrallaan

on

man_chart

Oletko miettinyt sitä kuinka irrallaan liiketoiminnan funktiot saattavat olla toisistaan? Oletko koskaan laskenut kuinka paljon kaikesta toiminnasta joita yrityksessäsi tehdään menee muualle kuin ns. tuottavaan työhön? Tuntuuko siltä että tekeminen on itseasiassa sitä mitä jokainen yksilö omista lähtökohdistaan kokee tärkeäksi? Soiko orkesterisi hyvin yhteen tuottaen asiakkaille arvokkaan kokemuksen. Toivottavasti toimintaasi ohjaa jokin yhteinen tarkoitus ja visio?

Digitalisoiminen ei ratkaise ongelmia itsessään mutta sen avulla on mahdollista yhdistää, tehostaa sekä kehittää tarvittavat voittavan  liiketoimintamallin palaset. Liiketoiminnan vienti digitaaliseen muotoon oli kyse aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden tuotannosta on mahdollista tehdä.

Merkittävimmiksi esteiksi oman yrityksen digitalisaatiossa nähdään ajan ja rahan puute. Digiloikkaan uskovien yrittäjien vastauksissa tämä näkyy jopa keskimääräistä selvemmin, eli ajan puute ja investointeihin käytettävissä olevien rahojen puute ovat suurimmat digitalisaation esteet.

”Valtaosa tutkituista yrityksistä on jo kuitenkin tehnyt useita konkreettisia toimia digitalisaation edistämiseksi. Neljä viidestä pk-yrityksestä on ottanut käyttöön erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten pilvipalveluita. Alkuun muutoksessa pääsee jo sillä, että tekee muutokselle tilaa ja verkostoituu sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat jo edenneet digitalisaation polulla”, sanoo Soneran yritysliiketoiminnasta vastaava Petri Niittymäki.

Lähde: Sonera

Seuraavassa olen käynyt liiketoiminan aktiivisia toimijoita läpi. Jokaisen toimijatahon kohdalla on myös nostettu asioita, jotka vaikuttavat ja mahdollistavat paremman liiketoiminnan. Osa asioista on enemmän toiminta- ja ajattelutapamuutoksia. Digitalisaatiossa monesti keskitytään liiaksi teknologiaan, vaikka se on tärkeää. Mistä sinä voisit aloittaa?

Johtamisesta – yhteisön brändiarvon kasvattamiseen

Johtamiselta vaaditaan erilaista otetta ja heittäytymistä. Johtajan ominaisuuksista ja johtamisesta sinänsä on puhuttu digitalisaation aikakaudella paljon. Mahdollisuuksien johtaminen, osallistava suunnannäyttäjä ja ihmisten johtaminen on syrjäyttänyt perinteisen johtamis (manageeraus/asioiden johtamisen) mallit. Johtajien on astuttava alas torneista ja mahdollistaa joukkueen menestymismahdollisuudet. Johtajuudessa on kyse kulttuurien ja arvojen esilläpitämisessä sekä suunnannäyttämisessä. Brändit eivät synny graafisilla elementeillä ja iskulauseilla vaan toiminnasta, ihmisistä ja arvolupauks(i)en lunastamisella. Läpinäkyvyys ja altistuminen vuorovaikutukseen kaikissa sidosryhmissä on haaste mutta iso mahdollisuus viedä omaa ”joukkuetta” tavoitteisiin ja kohti visiota.

1 Tarkoitus ja arvot

2 Analytiikka liiketoimintamallien jatkuvaan kehittämiseen

3 Sosiaalinenmedia

4 A4 strategia

Henkilöstöstä – siiloista jakamisyhteisöksi

Ensimmäinen askel organisaation digitalisoinnissa kannattaa aloittaa henkilöstön vuorovaikutuksen kehittämisestä ja tiedon jakamisesta. Pihtaamisen ja osaoptimoinnin sijaan. Yhteisön menestyminen on kiinni välittämisestä. Välittäminen on auttamista, joka mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen asiakkaan arvon kasvattamiseksi. Teknologiat ovat välineitä, jotka raivaavat tien onnistumiseen ja jakamisyhteisön saavuttamiseksi.

1 Moniammatiliset tiimit

2 Sosiaalinenmedia

3 Pilvialustat

4 Tavoitteet ja mittarit

Markkinoinnista – asiakaskokemuksen johtamiseen

Markkinointi on yksi suurimman murroksen keskellä oleva asia. Digitalisaatio on vaikuttanut muutoksen syntyyn ja syvenee yhä syvemmälle vaikuttamaan liiketoimintamallien ytimiin. Se että on tullut paljon uusia kanavia on muistettava se tosiasia, että palveleminen sisällöillä ja helppoudella monikanavaisesti asiakkaiden matkalla on tärkeämpää kuin itse kanavista puhuminen. Kaikki mitä yrityksissä tehdään tai jätetään tekemättä on markkinointia. Monien mahdollisuuksien maailmassa asiakkuuden elinkaaren hallinta tulee olemaan yksi tärkeimmistä markkinoinnin pelikentistä. Yritysten täytyy olla yhä varhaisimmissa vaiheissa läsnä asiakkaiden matkalla ja rakennetteva asiakkaan kohtaamispisteitä, jotka kuljettavat asiakasta saumattomasti eteenpäin. Markkinointi ja asiakkaanmatkalla pysyminen vaatii teknologiaa analysoimaan, jakelemaan ja tuottamaan inspiroivaa sisältöä, vaikuttamaan, palvelemaan, vetämään asiakkaita puoleen, segmentoimaan ja kvalidioimaan myyntivalmiit potentiaaliset asiakkaat jne… Tänäpäivänä teknologiasta ei ole pulaa. Suurin haaste yrityksillä on se, miten valjastaa organisaatiot asiakaslähtöiseksi ja ymmärtää digitalisaation muovaavien käyttäytymismallien alati muuttuvat vaatimukset.

1 Asiakas on aina ihminen

2 Monikanavainen asiakaskokemus

3 Sisältömarkkinointi

4 Markkinoinnin automaatio

5 Brändi

Myynnistä – asiakkuuksien johtamiseen

Kun markkinointi on muutosten keskellä niin on todettava että myynti ei pääse yhtään vähemmällä. Myynnin fokus tulee siirtymään asiakkuuksien johtamiseen ja asiakkuuksien johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa markkinoinnin ja liiketoiminnan kanssa. Myyjien työmaat ja arkirutiinit tulevat muuttumaan entistä enemmän. Hyvä ja tehokas myyntiorganisaatio elää tiedosta ja asiakkaan palvelemisesta. Tieto syntyy asiakkaan matkasta ”ykkösiä ja nollia”, tekoja, sanoja, suosituksia jne.. Myynti saa uuden fokuksen jossa myyntitaidon kehittämisen painopiste siirtyy kylmästä lämpimään asiakkaan tarpeen ratkaisijaksi sekä asiakkaan arjessa kulkijaksi. Myynti ja markkinointi sulautuvat yhdeksi.

1 Kuumien liidien hallinta

2 Myynninjohtaminen (vuorovaikutus, substanssiosaaminen sekä mittaaminen)

2 Avainasiakkuudet

3 Elinkaarimyynti

4 Sosiaalinenmedia

Tuote – tai palvelukehityksestä – jatkuvaan asiakaslähtöiseen tekemiseen

Uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa mitä se nyt on. Näemme, koemme ja saamme tietoa ihan eri tavalla maailmasta läheltä ja kaukaa. Pystymme testaamaan ideoita, konsepeteja ja liiketoimintamalleja realiajassa kun voimme hyödyntää verkkoa testataksemme markkinoiden valmiutta tai halukuutta omistaa tai vuokrata. Pystymme hyödyntämään erilaisia innovaatioalustoja osallistamaan ihmisiä ympärimaailmaa ratkaisemaan ja kehittämään kehityshaasteita tai tuottamaan uusia ideoita johonkin uuteen. Tarjoomien runsaus ja erilaiset muut ideologiset tekijät pitää tuote- ja palvelukehitystiimit valppaina säilyttääkseen paikan markkinoilla tai taistelusta ihmisen vapaa-ajasta.

1 Avoin innovaatio ja co-creation

2 Asiakas- ja käyttäjätarpeiden jatkuva skannaus

3 A/B testit

4 Brändi- ja arvolupaus

5 Ansaintamallit

Tuotannosta – ennakoivaan tuotantoon

Varastonkiertonopeus ja hävikkimittarit tulevat olemaan tärkeimpiä mittareita yhä edelleen. Kysynnän ennakointi ja ennustemallien laatiminen tulevat olemaan tuotannonohjauksen kulmakivet automaation ja datan lisäksi. IOT on tähän ratkaisu. Dataa on paljon ja sitä syntyy kokoajan. Laitteiden kytkeytyminen verkon aavulla toisiin on Gartner tutkimuslaitoksen mukaan vuoteen 2020 mennessä savuttanut jo n. 20 mrd verkossa olevan laitteen määrän. Valmistusmenetelmät kehittyvät hurjaavauhtia josta 3D tulostaminen on hyvä esimerkki. 3D tulostamisessa on tehty isoja harppauksia materiaalilaaduissa ja nopeudessa.

1 Mittarit

2 Matematiikka

3 IOT

4 3D

5 Lean

Jakelusta – 24/7 saatavuuteen

Kaikkien edellämainittujen asioiden yhteinen nimittäjä kaikelle edellämainitulle on tehdä liiketoiminta helpoksi asiakkaalle.

 

P.s. Tämä ei ole helppoa! Tämä vaati tahdon muuttua ja muuttaa rakenteita. Tehdään asiat paremmin, asiakaslähtöisesti.

Kerro oma näkemyksesi ja kokemuksesi miten liiketoimintaa parannetaan?

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *