Maailma ympärillä kuitenkin muuttuu

on

Merkittävä muutos, joka teollistumisen aikakauden jälkeen on alkanut,  kuvataan digitaalisena transformaationa. Digitaalinen transformaatio, DTF eli ”syvä muutos”, on otettava tosissaan, koska digitalisaatio mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn ylläpidon. DTF koskee kaikkea liiketoiminnan osa-alueita ja vain osa-alueet yhdessä pystyvät muodostamaan suunnan muutoksen ja edellytykset kasvulle ja kilpailukyvylle. Disruptiiviset eli ns. markkinahäiriöitä aikaansaavat uudet liiketoimintamallit haastavat rakenteita, normeja sekä yrityksiä kokoon tai ikään katsomatta. Digitalisaatio ja halu tehdä toisin paremmin on näissä kaikissa keskeisenä tekijänä. Vanhojen yritysten ei kuitenkaan tarvitse jäädä paikoilleen, vaan lähdettävä mukaan muutokseen. Digitaalinen transformaatio yhdistää yritysten toiminnot yhteen ja tekee mahdolliseksi yrityksen tarkoituksen ja vision. Sivusin tätä aihetta edellisessä postauksessani digitalisoi liiketoiminnan funktio kerrallaan.

DTF
Kaikki tässä kuviossa olevat tekijät voidaan digitalisoinnin avulla virittää huippukuntoon.

Teknologian nopea kehittyminen ja ihmisen halu tehdä asioita eri tavalla totutusta parantavat yritysten mahdollisuuksia. Tutkimuksien mukaan kuoliniskuja ennustetaan monille yrityksille, koska toimintatapa ei ole muuttunut ajanmukaisesti. Inkrementaaliset (pienet) muutokset eivät valitettavasi riitä, varsinkaan kun ne eivät ole kytköksissä yritysten matkaan kohti visiota. Digitalisaatio ei muuten ole itsetarkoitus vaan se on väline palvella ihmistä paremmin, se on väline tehdä yritykset dynaamisemmaksi ja kustannutehokkaaksi. Seuraus on plusarvo yrityksen taseessa. Mitä muuta muutos tuo tullessaan ja mihin se vaikuttaa? Työhön ja työntekemiseen! Emme ole sidottuja mihinkään kiinteään tilaan vaan tilat seuraavat meitä… Lisäksi tämä muuttaa teolliseen valmistamiseen ja tuotantoon, terveysteknologiaan sekä huolto- ja kunnossapitoon, logistiikkaan, palveluihin, kuluttaja brändeihin jne…

Muutos on mahdollista saavuttaa tunnustamalla tosiasiat ja aloittamalla muutostyöt. Muutos ei toteudu yhden ihmisen avulla, vaan se tarvitsee koko organisaation mukaan. Muutosta ohjaa visio, johtaminen alhaalta ylöspäin sekä yrityksen olemassaolon tarkoitus. Lisäksi muutos edellyttää rohkeutta uudistua ja uudistaa toimintatapoja ja  erottuvan brändi-identiteetin luomisen.

Päästrategian pitäisi olla brändin saumattoman hyvän asiakaskokemuksen tuottamisessa, joka koostuu kolmesta kulmakivestä: markkinointi & myynti,  sisäinen toiminta- ja työkulttuuri sekä liiketoimintamallit ja palvelut.

Miksi DTF on niin tärkeä aloittaa? Teknologinen kehitys on ajamassa yhä pitemmälle ja ihmiskunnat yhä moniulotteisempaan maailmaan. Liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Ihminen voi keskittyä paremmin arvontuotantoon ja internet raivaa tilaa tasa-arvoisempaan maailmaan. Ihminen on aina halunnut päästä helpolla ja on siten keksinyt kaikenlaisia keinoja helpottaa tekemistä ja olemista. Miksipä siis ei oteta hyötyjä irti digitalisaatiosta? Digitalisaation hyödyntämisen lisäksi brändääminen on erottumisen aikaansaamiseksi elin tärkeää.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *