Mika


Visionäärisyys, palveluasenne ja halu kehittää asioita jatkuvasti paremmaksi ovat muutamia luonnehdintoja itsestäni. Näen digitalisaation mahdollisuuksina tehdä asioita paremmaksi ja paremmin. Digitalisaatio ei ole vain teknologinen kysymys, vaikka iso osa digitalisaatiosta rakentuukin teknologiseen kyvykkyyteen. Digitalisaatio tarvitsee kuitenkin pariksi innovaatiokykyä ratkoa ongelmia ja ymmärtää liiketoiminnalisia mahdollisuuksia. Muotoilun ja markkinoinnin ammattilaisena tarkastelen tekemistä ihmisen ja liiketoiminnan näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys kantavana teemana ohjaa ajattelemaan ja ymmärtämään mahdollisuuksia kuinka tehdään asiakkaan elämästä vielä parempaa. Helppoa tämä ei valitettavasti ole, mutta ei tarvitsekkaan.

Teen työtä äärimmäisen mielenkiintoisessa markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehitystehtävässä. Ohjaan ja kehitän muutostyöstä, jossa tavoitteena on parantaa markkinointi & myyntiprosessia entistä enemmän asiakaslähtöisempään ja monikavanaisempaan palvelufilosofiaan, asiantuntijaorganisaation brändin ja liiketoiminan kasvun aikaansaamiseksi. Kehitän samalla M&M prosessin digitalisointia markkinointiautomaation ja muun teknologian avulla. Yhtä aikaa saan  valmentaa asiantuntijoita toimimaan digitaalisen aikakauden vaatimuksissa, missä markkinoinnin muutos näkyy muun muassa siirtymisessä tuotelähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Tässä muutoksessa konkreettiset toimet ovatkin asiakas- ja liiketoimintaohjattu sisältöstrategiaprosessi ja sekä ns. inbound markkinointi ja myyntimalli. Näiden viimeisimpien noin 5 vuoden aikana olen saanut olla myös tekemässä tuotteiden kehitystehtäviä konepajateollisuuteen sekä kuluttajakiiketoimintaan suuntautuville yrityksille laajalla toimiala-alueella.

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka vuosien saatossa olen oivaltanut, on yhteisen mission, vision ja asiakas- ja käyttäjälähtöisen fokuksen merkitys liiketoiminnassa tai vaikka yksittäisessä projektissa. Merkityksen huomaa kun edellämainitut asiat puuttuvat. Yksi tärkeimpiä oppeja maailmalta on mielestäni tämä ”Why you do what you do? – Simon Sinek”.

Toinen tärkeä oppi on jatkuvan oppimisen ja uteliaisuuden säilyttäminen. Asiat joita pyrin seuraamaan ja vaikuttavat omaan tekemiseeni ovat teknologiakehityksen seuraaminen, tunteet päätöksenteossa, asiakaskokemuksen ja palveluden kehittäminen sekä innovaatio- ja luovat yrityskulttuurit sekä markkinoinnin, liiketoiminnan aiheet. Ammennan näistä tietoa pystyäkseni paremmin palvelemaan asiakkaita ja toimimaan työyhteisöjen jäsenenä rakentamassa innovatiivista kulttuuria.

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella jos haluat kuulla lisää tai kysyä lisätietoa.